top of page

Käsityön suunnittelupakki on avoin verkko-oppimateriaali uusimman opetussuunnitelman mukaisen työskentelyn sekä kokonaisen käsityön tueksi. Materiaali on suunnattu käsitöitä peruskoulussa opettaville luokan- ja aineenopettajille, mutta tarjoaa ideoita myös muille koulutusasteille. 

bottom of page